Tillförsel av frisk luft

En välfylld humidor ska luftas minst en gång varannan vecka, eftersom den regelbundet måste förses med frisk luft (se Humidorens tillslutning).

fortsätt till ”Optimal temperatur”

Optimal temperatur för förvaring

En temperatur mellan 18-21°C anses idealisk för förvaring av cigarrer. Vid lägre temperaturer, under 12 °C, försämras den önskvärda åldringsprocessen. Det är därför endast lämpligt att lagra cigarrer i kalla vinkällare under en begränsad tid och utsträckning. Ännu värre än att förvara cigarrer i kalla temperaturer är varma temperaturer. Temperaturer över 24°C kan leda till att att cigarrerna drabbas av tobaksbaggar. Detta är en av anledningarna till att humidorer inte ska utsättas för direkt solljus.

fortsätt till ”Lagring av cigarrer”

Lagring av cigarrer

Generellt sett kan cigarrer förvaras inuti en humidor under obegränsad tid. Detta gäller så länge en konstant relativ fuktighet av 65-75% och regelbunden tillförsel av friskt syre kan försäkras. I Storbritannien i synnerhet finns det en lång tradition av att lagra cigarrer i syfte att låta tobakssmaken utvecklas.

fortsätt till ”Cigarrens mognad”

Cigarrens mognad

Innan Premiumcigarrer fraktas till tobaksaffärer, ska de mogna i fabriken eller i distributörens särskilda luftkonditionerade fack i ungefär sex månader. På grund av den ökande efterfrågan på cigarrer har denna mognadsfas inte alltid tagits till vara. Det är därför att rekommendera att du själv lagrar dina cigarrer i humidoren 3-6 månader efter inköp. Under denna period utvecklar cigarren en mjukare och mer balanserad smak.

Vissa Premiumcigarrer utvecklar en särskilt fin smak efter flera års lagring. Hur länge du önskar lagra dina cigarrer är enbart en smakfråga. För att kunna avgöra den optimala lagringstiden bör du lagra cigarrer av det märke som du föredrar under olika lång tid. Jämför sedan förändringar i smak efter olika lång tids lagring.

fortsätt till ”Cigarrens arom”

Cigarrens arom

Cigarrer absorberar arom från dess omgivning. Med detta menas att de inte enbart absorberar aromen från humidorens interiör, utan även från andra cigarrer som förvaras i humidoren. För att undvika att blanda aromerna, används avskiljare inuti humidoren. Dock går det inte att helt undvika att cigarrerna tar smak av varandra om de inte lagras i olika humidorer eller i kabinett.

I kabinett finns det plats att förvara cigarrerna i dess originalförpackningar. Vissa cigarrkännare uppskattar blandningen av arom från deras favoritcigarrer och förvarar därför medvetet olika cigarrmärken i samma humidor under flera månader. Generell sett ska förvaring av cigarrer med olika styrkor undvikas (särskilt om de kommer från olika länder). Genom att förvara cigarrerna i cellofan, eller i originalförpackning i kabinett, kan du undvika att cigarrernas arom blandas.

fortsätt till ”Rotera cigarrer”

Rotera cigarrerna

I en liten humidor med färre än 75 robustos, behöver cigarrerna inte roteras. I en välgjord humidor av denna storlek ska en jämn fuktnivå kunna bibehållas. I stora humidorer med skivor och flera nivåer, kommer dock fuktnivån att vara något högre i närheten av fuktsystemet.

Av denna anledning bör cigarrer som lagras under en lång period roteras en gång var 1-3 månad. Ett annat alternativ är att du placerar de cigarrer som ska avnjutas inom en snar framtid närmre fuktaren än de som du önskar lagra längre. I humidorer med flera olika lådor kan du uppnå en jämnare fuktighetsnivå om inga cigarrer placeras i mittenlådorna. Detta förbättrar cirkulationen inuti humidoren.

Du behöver inte rotera dina cigarrer om du använder en datorreglerad fuktare i kabinett eller i humidoren..

fortsätt till ”Cigarrens omslag”

Cigarrens omslag

Cellofan skyddar cigarren från att förlora allt för mycket fuktighet under transport. Inuti humidoren får plasthöljet dock snarare motsatt effekt. Om du önskar behålla cellofanet runt dina cigarrer i humidoren, bör plasthöljet öppnas i båda ändar för att försäkra syrets genomströmning. Om cellofanet ska tas av eller bli på är enbart en fråga om smak. Genom att ta bort cellofanet tillåter du cigarren att åldras och estetiskt sett är detta alternativ att föredra. Om du väljer att behålla cellofanet på, undviker du å andra sidan att de olika smakerna av cigarrernas tobak blandas. Slutligen kan vi konstatera att det kan vara ett bra alternativ att förvara dina cigarrer i cellofan om du inte har någon avskiljare i din humidor och du vill undvika att blanda de olika tobakssmakerna.

Premiumcigarrer levereras oftast i ett omslag av spanskt cederträ som förstärker cigarrernas cederarom. Om du önskar behålla dina cigarrer i detta omslag i humidoren, är givetvis även i detta fall en fråga om smak.

fortsätt till ”Mögel”