Rotera cigarrerna

I en liten humidor med färre än 75 robustos, behöver cigarrerna inte roteras. I en välgjord humidor av denna storlek ska en jämn fuktnivå kunna bibehållas. I stora humidorer med skivor och flera nivåer, kommer dock fuktnivån att vara något högre i närheten av fuktsystemet.

Av denna anledning bör cigarrer som lagras under en lång period roteras en gång var 1-3 månad. Ett annat alternativ är att du placerar de cigarrer som ska avnjutas inom en snar framtid närmre fuktaren än de som du önskar lagra längre. I humidorer med flera olika lådor kan du uppnå en jämnare fuktighetsnivå om inga cigarrer placeras i mittenlådorna. Detta förbättrar cirkulationen inuti humidoren.

Du behöver inte rotera dina cigarrer om du använder en datorreglerad fuktare i kabinett eller i humidoren..

fortsätt till ”Cigarrens omslag”