Tillförsel av frisk luft

En välfylld humidor ska luftas minst en gång varannan vecka, eftersom den regelbundet måste förses med frisk luft (se Humidorens tillslutning).

fortsätt till ”Optimal temperatur”