Cigarrens arom

Cigarrer absorberar arom från dess omgivning. Med detta menas att de inte enbart absorberar aromen från humidorens interiör, utan även från andra cigarrer som förvaras i humidoren. För att undvika att blanda aromerna, används avskiljare inuti humidoren. Dock går det inte att helt undvika att cigarrerna tar smak av varandra om de inte lagras i olika humidorer eller i kabinett.

I kabinett finns det plats att förvara cigarrerna i dess originalförpackningar. Vissa cigarrkännare uppskattar blandningen av arom från deras favoritcigarrer och förvarar därför medvetet olika cigarrmärken i samma humidor under flera månader. Generell sett ska förvaring av cigarrer med olika styrkor undvikas (särskilt om de kommer från olika länder). Genom att förvara cigarrerna i cellofan, eller i originalförpackning i kabinett, kan du undvika att cigarrernas arom blandas.

fortsätt till ”Rotera cigarrer”