Tobaksbagge

Tobaksbaggens angrepp är vanligast förekommande då cigarrer förvaras i en allt för hög temperatur. Om du finner små hål i cigarren har den med alla säkerhet blivit angripen av baggar. Under baggens två månader långa livstid hinner den växa upp till ett fem millimeter långt skadedjur. Alla angripna cigarrer ska omedelbart tas bort från humidoren och du måste sedan noga undersöka spår efter tobaksbaggen. Efter du har skiljt de angripna cigarrerna från de välbehållna kan du lägga tillbaka de cigarrer som du har lyckats rädda i den rengjorda humidoren.

Du bör lägga cigarrerna i frysen i ett par dagar för att försäkra dig om att inga larver har överlevt inuti cigarrerna. Efter dina cigarrer har varit i frysen är det viktigt att du tinar upp dem gradvis för att förhindra att tobaksbladen går sönder. På grund av den mycket låga fuktigheten ska cigarrer i annat fall än detta aldrig förvaras i frys eller kylskåp.

fortsätt till ”För låg fuktighet”