Ge nytt liv till torra cigarrer

Att förvara torra cigarrer i en humidor kan återställa dem till deras tidigare skick. Dock måste ökningen av fuktnivå ske gradvis. Efter cirka två månader i humidoren kan cigarrerna åter igen vara som nya. Eftersom torra cigarrer är väldigt känsliga och lätt kan brytas av måste du handskas med dem varsamt.

fortsätt till ”Oönskad lukt i humidoren”