Mögel

Märken på dina cigarrer kan uppstå av två anledningar. Om märkena är ljusgrå, matta och lätt kan torkas av med en trasa, är de enbart ett resultat av cigarrens åldrande och påverkar inte cigarrens smak.
Om märkena är blågröna har cigarren angripits av mögel. Mögel kan uppstå då cigarrer lagras i en allt för hög fuktighetsnivå. I dessa fall måste cigarren tas bort och humidoren rengöras noga med en torr trasa. Fuktaren ska även den rengöras noga med varmt vatten och om du finner mögel även på denna, måste den bytas ut mot en ny. Du får under inga omständigheter lägga tillbaka den angripna cigarren i den rengjorda humidoren.

fortsätt till ”Tobaksbagge”