För låg fuktnivå

Om fuktnivån inuti din humidor är för låg kan du försöka följande:

  • Undersök huruvida hygrometern var kalibrerad enligt saltlösningsmetoden, om fuktaren var fylld med propylenglykol-lösning (om du använder en svampbaserad fuktare) och om insidan av humidoren var tillräckligt fuktad innan den togs i bruk.
  • Fyll på fuktaren med destillerat vatten
  • Om den sjunkande fuktigheten inträffar efter en lång tids användande kan det vara så att fuktaren är defekt. Om du har använt vanligt kranvatten kan svampens porer nu vara igentäppta. Alternativt kan ett överdoserat användande av propylenglykol ha lett till att ytskiktet förhindrar det destillerade vattnet från att absorberas.

Det är naturligt att fuktigheten sjunker direkt efter det att du har lagt torra cigarrer i humidoren. Fuktnivån inuti humidoren bör dock ha stabiliserats efter ett par dagar. Även då du öppnar din humidor uppstår en kortvarig sänkning av fuktnivån.
Avvikelser från 70%- nivån på ett par procent ska inte orsaka allt för mycket oro. Du bör även ta hänsyn till fuktmätarens tillförlitlighet (se även ”Mätningens exakthet”).

fortsätt till ”För hög fuktnivå”