För hög fuktnivå

Om fuktnivån i din humidor är för hög kan du göra något av följande;

  • Undersök huruvida hygrometern var kalibrerad enligt saltlösningsmetoden, om fuktaren var fylld med propylenglykol-lösning (om du använder en svampbaserad fuktare) och om insidan av humidoren var tillräckligt fuktad innan den togs i bruk.
  • För svampbaserade fuktare enbart: Om du inte har fyllt på propylenglykol-lösning under de senaste månaderna kan det vara dags att fylla på fuktaren.

Avvikelser från 70%- nivån på ett par procent ska inte orsaka allt för mycket oro. Du bör även ta hänsyn till fuktmätarens tillförlitlighet (se även ”Mätningens exakthet”).

fortsätt till ”Humidoren utsöndrar sav/kåda”