Mögel

Märken på dina cigarrer kan uppstå av två anledningar. Om märkena är ljusgrå, matta och lätt kan torkas av med en trasa, är de enbart ett resultat av cigarrens åldrande och påverkar inte cigarrens smak.
Om märkena är blågröna har cigarren angripits av mögel. Mögel kan uppstå då cigarrer lagras i en allt för hög fuktighetsnivå. I dessa fall måste cigarren tas bort och humidoren rengöras noga med en torr trasa. Fuktaren ska även den rengöras noga med varmt vatten och om du finner mögel även på denna, måste den bytas ut mot en ny. Du får under inga omständigheter lägga tillbaka den angripna cigarren i den rengjorda humidoren.

fortsätt till ”Tobaksbagge”

Tobaksbagge

Tobaksbaggens angrepp är vanligast förekommande då cigarrer förvaras i en allt för hög temperatur. Om du finner små hål i cigarren har den med alla säkerhet blivit angripen av baggar. Under baggens två månader långa livstid hinner den växa upp till ett fem millimeter långt skadedjur. Alla angripna cigarrer ska omedelbart tas bort från humidoren och du måste sedan noga undersöka spår efter tobaksbaggen. Efter du har skiljt de angripna cigarrerna från de välbehållna kan du lägga tillbaka de cigarrer som du har lyckats rädda i den rengjorda humidoren.

Du bör lägga cigarrerna i frysen i ett par dagar för att försäkra dig om att inga larver har överlevt inuti cigarrerna. Efter dina cigarrer har varit i frysen är det viktigt att du tinar upp dem gradvis för att förhindra att tobaksbladen går sönder. På grund av den mycket låga fuktigheten ska cigarrer i annat fall än detta aldrig förvaras i frys eller kylskåp.

fortsätt till ”För låg fuktighet”

För låg fuktnivå

Om fuktnivån inuti din humidor är för låg kan du försöka följande:

  • Undersök huruvida hygrometern var kalibrerad enligt saltlösningsmetoden, om fuktaren var fylld med propylenglykol-lösning (om du använder en svampbaserad fuktare) och om insidan av humidoren var tillräckligt fuktad innan den togs i bruk.
  • Fyll på fuktaren med destillerat vatten
  • Om den sjunkande fuktigheten inträffar efter en lång tids användande kan det vara så att fuktaren är defekt. Om du har använt vanligt kranvatten kan svampens porer nu vara igentäppta. Alternativt kan ett överdoserat användande av propylenglykol ha lett till att ytskiktet förhindrar det destillerade vattnet från att absorberas.

Det är naturligt att fuktigheten sjunker direkt efter det att du har lagt torra cigarrer i humidoren. Fuktnivån inuti humidoren bör dock ha stabiliserats efter ett par dagar. Även då du öppnar din humidor uppstår en kortvarig sänkning av fuktnivån.
Avvikelser från 70%- nivån på ett par procent ska inte orsaka allt för mycket oro. Du bör även ta hänsyn till fuktmätarens tillförlitlighet (se även ”Mätningens exakthet”).

fortsätt till ”För hög fuktnivå”

För hög fuktnivå

Om fuktnivån i din humidor är för hög kan du göra något av följande;

  • Undersök huruvida hygrometern var kalibrerad enligt saltlösningsmetoden, om fuktaren var fylld med propylenglykol-lösning (om du använder en svampbaserad fuktare) och om insidan av humidoren var tillräckligt fuktad innan den togs i bruk.
  • För svampbaserade fuktare enbart: Om du inte har fyllt på propylenglykol-lösning under de senaste månaderna kan det vara dags att fylla på fuktaren.

Avvikelser från 70%- nivån på ett par procent ska inte orsaka allt för mycket oro. Du bör även ta hänsyn till fuktmätarens tillförlitlighet (se även ”Mätningens exakthet”).

fortsätt till ”Humidoren utsöndrar sav/kåda”

Humidoren utsöndrar sav eller kåda

De speciella oljorna i det spanska cederträet kan efter en tid utsöndras och bilda sav eller kåda på träets yta. Både sav och kåda är väldigt klibbigt och kan endast tas bort med hjälp av aceton. Detta sker främst om träslaget inte har fått torka tillräckligt väl innan det tas i bruk. Adorinihumidorer tillverkas aldrig av trä som inte har torkats noggrant och risken av att det ska utsöndra oljor är därför eliminerad.

Området där kådan utsöndrades ska behandlas med finkornigt sandpapper. Denna rengöringsprocess måste upprepas 2-3 gånger. Den klibbiga kådan påverkar inte kvaliteten av dina cigarrer, men den kan skada cigarrens utvändiga blad om detta har kommit i direktkontakt med kådan.

fortsätt till ”Ge nytt liv till torra cigarrer”

Ge nytt liv till torra cigarrer

Att förvara torra cigarrer i en humidor kan återställa dem till deras tidigare skick. Dock måste ökningen av fuktnivå ske gradvis. Efter cirka två månader i humidoren kan cigarrerna åter igen vara som nya. Eftersom torra cigarrer är väldigt känsliga och lätt kan brytas av måste du handskas med dem varsamt.

fortsätt till ”Oönskad lukt i humidoren”

Bli av med oönskad lukt i humidoren

Efter du har använt rengöringsmedel händer det ibland att lukten av lösningsmedlet stannar kvar i humidoren. Det är viktigt att tänka på att rengöringsmedel endast ska användas inuti humidoren och bara i nödfall. För att bli av med lukten kan du prova följande;

Först av allt ska humidoren öppnas och vädras noggrant.

Om detta inte hjälper, och lukten forfarande är kvar efter ett par dagar, kan du sätta in ett glas med whisky/konjak i humidoren och sedan stänga locket. Detta kommer dock att påverka humidorens doft under en lång tid framöver. Vissa cigarrkännare häller medvetet ett par droppar whisky i fuktsystemets vätska för att förädla cigarrernas smak och doft.

fortsätt till utbudet av humidorer på HumidorDiscount.se