Mätningens exakthet

Analoga hygrometrar måste kalibreras före användning. Ett undantag från denna regel är Adorini hår hygrometer som noggrant har kalibrerats innan frakt. Det är dock en god idé att kalibrera även denna hygrometer igen, eftersom den kan ha hanterats ovarsamt under transporten.

Som tidigare nämnts är exaktheten hos hygrometer med metallfjäder begränsad. Eftersom Adorini hår hygrometer är optimerad för humidorens höga fuktnivå kan den ge dig mer pålitliga resultat. Du bör vara medveten om att det inte går att jämföra mätning av fuktighet med mätning av temperatur, eftersom fuktigheten fysiskt sett är mindre exakt. Även i professionella laboratorium, där hygrometrar för mer än EUR 100 används, kan tillverkarna bara garantera en exakthet av + / – 2%.

Analoga hygrometer ska kalibreras minst en gång om året. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma förändringar i fuktnivån om humidoren är utrustad med en traditionell hygrometer med metallfjäder. Om du använder en svamp- eller akrylpolymer fuktare med propyleneglykol-lösning (se förklaringen om olika fuktare) ska fuktigheten automatiskt stabiliseras runt 70%. Det enda som du behöver göra är att fylla på med destillerat vatten eller propyleneglykol (för svampbaserade fuktare) så fort fuktnivån sjunker. Om du är tveksam över fuktnivån kan du röra vid en av cigarrerna för att på så vis avgöra om de lagras i rätt klimat.

fortsätt till ”Kalibrera hygrometern”