Analog eller digital hygrometer

Generellt sett är humidorer utrustade med en analog hygrometer.
Det finns tre olika system för dessa hygrometrar;

  • Analog hygrometer med metallfjäder
    Hygrometer med metallfjäder används i de allra flesta humidorer. Dessa hygrometrar är relativt sett billiga, men mätningen är av begränsad exakthet.
  • Analog naturlig hårhygrometer
    En hygrometer med naturligt hår är mer precis i sin mätning. Tyvärr krävs mycket underhållningsarbete för att behålla denna exakthet. Av denna anledning är dessa hygrometrar är inte förstavalet för användning i humidorer.
  • Analog syntetisk hårhygrometer
    En analog hygrometer med syntetisk hår mäter med ungefär samma exakthet som naturliga hårhygrometrar. Fördelen med dessa är att de inte kräver något underhåll. Denna hygrometer bör därför väljas för användning i humidorer.

Adorini hårhygrometer mäter fuktighet med syntetiskt hår av högsta kvalitet. Hygrometern produceras exklusivt för Adorini vid en välrenommerad tysk fabrik. Hygrometrarna når högsta exakthet inom ett begränsat intervall av fuktighet. Vanliga hygrometrar är inställda till att uppnå högsta exakthet vid en mycket lägre fuktnivå i en skala från 30-60%. Då dessa hygrometrar mäter fuktnivån som gäller för lagring av cigarrer (runt 65%), sjunker dess exakthet betydligt.
Adorini hårhygrometer fraktas kalibrerad och därför krävs det oftast inte att du gör detta igen före användning.
Humidoren kan även utrustas med en digital hygrometer. Denna typ av hygrometer underlättar avläsningen och kräver ingen kalibrering. Var vänlig uppmärksamma att även digitala hygrometrar kräver tid för att anpassa sig till förändrad fuktnivå och därför inte visar förändringar omedelbart. En digital hygrometer är inte nödvändigtvis mer exakt än en analog. Adorinis digitala hygrometer är en av de få av sitt slag på marknaden som är optimerad för bäst exakthet vid mätning av fuktnivåer över 65%.

fortsätt till ”Mätningens exakthet”

Mätningens exakthet

Analoga hygrometrar måste kalibreras före användning. Ett undantag från denna regel är Adorini hår hygrometer som noggrant har kalibrerats innan frakt. Det är dock en god idé att kalibrera även denna hygrometer igen, eftersom den kan ha hanterats ovarsamt under transporten.

Som tidigare nämnts är exaktheten hos hygrometer med metallfjäder begränsad. Eftersom Adorini hår hygrometer är optimerad för humidorens höga fuktnivå kan den ge dig mer pålitliga resultat. Du bör vara medveten om att det inte går att jämföra mätning av fuktighet med mätning av temperatur, eftersom fuktigheten fysiskt sett är mindre exakt. Även i professionella laboratorium, där hygrometrar för mer än EUR 100 används, kan tillverkarna bara garantera en exakthet av + / – 2%.

Analoga hygrometer ska kalibreras minst en gång om året. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma förändringar i fuktnivån om humidoren är utrustad med en traditionell hygrometer med metallfjäder. Om du använder en svamp- eller akrylpolymer fuktare med propyleneglykol-lösning (se förklaringen om olika fuktare) ska fuktigheten automatiskt stabiliseras runt 70%. Det enda som du behöver göra är att fylla på med destillerat vatten eller propyleneglykol (för svampbaserade fuktare) så fort fuktnivån sjunker. Om du är tveksam över fuktnivån kan du röra vid en av cigarrerna för att på så vis avgöra om de lagras i rätt klimat.

fortsätt till ”Kalibrera hygrometern”