Steg tre: Att fukta humidoren

Humidorens inre väggar, avskiljare och lådor bör torkas av med en trasa fuktad med destillerat vatten.
Ställ ett glas fyllt med destillerat vatten i humidoren, stäng locket och lämna glaset där i tre dagar. Om vattnet värms upp innan det ställs i humidoren, kommer det att absorberas snabbare och humidoren kommer då att vara klar för användning efter bara en dag. Humidorens innerväggar ska nu ha absorberat tillräckligt med fukt.

fortsätt till ”Tillförsel av frisk luft”