Steg två: Fylla på fuktaren

Lägg fuktaren på en tallrik och fukta den med propyleneglykol-lösning (för svampbaserade fuktare) eller destillerat vatten (för Adorini deluxe premium fuktare baserad på akrylpolymer). Låt fuktaren stå täckt med vätska cirka 5 minuter. När fuktaren har sugit åt sig tillräcklig mängd vätska, ska du skaka av den så att eventuell överbliven vätska försvinner. Torka sedan av fuktaren med en torr trasa och placera den i humidoren.

fortsätt till ”Steg tre: Fukta humidoren”