Steg ett: Kalibrera hygrometern

Efter du har köpt din humidor krävs det några få enkla förberedelser innan du kan lägga i dina cigarrer. Om dessa förbises kommer det torra cederträet att tvinga fukten ur cigarrerna. Adorinihumidorerna erbjuds i två olika varianter med olika utrustningar. ”Standardutrustningen” består av en enkel hygrometer med metallfjäder och en svampbaserad fuktare med propyleneglykol-lösning. ”Premiumutrustningen” däremot innehåller den precisa Adorini hårhygrometern och Adorini premium deluxe fuktare som baseras på akrylpolymer.

Var vänlig uppmärksamma att detta steg inte är nödvändigt om du har köpt en Adorini hårhygrometer. Adorini hårhygrometer levereras kalibrerad och du behöver endast göra detta igen om hygrometern har hanterats ovarsamt under transport.

Det finns två olika metoder för kalibrering av en analog hygrometer;

  • Den rekommenderade och mest exakta kalibreringsmetoden är att placera hygrometern tillsammans med saltlösning i en liten plastlåda. Du kan ta en matsked salt och fukta den med ett par droppar vatten. Saltet ska inte lösas upp, utan bara knappt bli fuktigt. Placera sedan hygrometern och saltet i en väl förseglad plastlåda och vänta. Efter ungefär åtta timmar ska fuktigheten inuti lådan ha nått en fuktnivå av 75%. Justera sedan hygrometerns nål på baksidan med en skruvmejsel så att denna indikerar 75% fuktighet.
  • Ett annat alternativ är att ta bort hygrometern från humidoren, linda in den i en fuktad trasa, vänta i ungefär en timme och sedan justera hygrometern på baksidan till 96% fuktighet.

fortsätt till ”Steg två: Fylla på fuktaren

Steg två: Fylla på fuktaren

Lägg fuktaren på en tallrik och fukta den med propyleneglykol-lösning (för svampbaserade fuktare) eller destillerat vatten (för Adorini deluxe premium fuktare baserad på akrylpolymer). Låt fuktaren stå täckt med vätska cirka 5 minuter. När fuktaren har sugit åt sig tillräcklig mängd vätska, ska du skaka av den så att eventuell överbliven vätska försvinner. Torka sedan av fuktaren med en torr trasa och placera den i humidoren.

fortsätt till ”Steg tre: Fukta humidoren”

Steg tre: Att fukta humidoren

Humidorens inre väggar, avskiljare och lådor bör torkas av med en trasa fuktad med destillerat vatten.
Ställ ett glas fyllt med destillerat vatten i humidoren, stäng locket och lämna glaset där i tre dagar. Om vattnet värms upp innan det ställs i humidoren, kommer det att absorberas snabbare och humidoren kommer då att vara klar för användning efter bara en dag. Humidorens innerväggar ska nu ha absorberat tillräckligt med fukt.

fortsätt till ”Tillförsel av frisk luft”