Spanskt cederträ i humidoren

Huvudsakligen används tre olika träslag till humidorers interiör;
  • Spanskt cederträ (det mest populära)
  • Amerikanskt (eller Kanadensiskt) rött cederträ
  • Honduransk mahogny

Spanskt cederträ har följande fördelar;

  • Skyddar mot tobaksbaggar – genom cederträets speciella väldoftande egenskap
  • Förmåga att absorbera en stor mängd fukt – detta försäkrar att ett stabilt klimat bibehålls inuti humidoren och förhindrar dessutom mögelangrepp
  • Främjar cigarrernas åldringsprocess
  • Positiv påverkan på cigarrernas smak

Spanskt cederträ härstammar trots sitt namn inte från Spanien, utan importeras från Brasilien och andra länder i Syd- och Centralamerika. I vissa fall kan sav bildas på träets yta. (se även”Humidoren utsöndrar sav/kåda”). Detta kan förhindras genom att träet får torka noga innan det används.

Amerikanskt rött cederträ är sämre än spanskt cederträ på att absorbera fukt. Detta träslag har även en mer intensiv doft. Vissa humidortillverkare använder sig av amerikanskt cederträ eftersom det är billigare och det inte finns någon risk för att träet ska utsöndra sav eller kåda. Då cigarrer lagras under längre perioder i en humidor av detta träslag, kan det hända att de absorberar den skarpa trädoften. Denna påverkan på cigarrens smak är oftast inte önskvärd.

Honduransk mahogny has förmågan att absorbera fukt lika väl som det spanska cederträet och har dessutom en mindre intensiv doft. Dock skyddar detta träslag inte lika bra mot tobaksbaggar och den önskade smaken på cigarrerna framträder inte lika tydligt då de förvaras i en sådan humidor.
Fanéret i humidorens interiör ska vara obehandlat.

Om du önskar lagra dina cigarrer under en lång tid, är en humidor med interiör av spanskt cederträ att rekommendera. I en kabinett förvaras cigarrerna oftast i sina originalförpackningar och därför kan även andra träslag med god förmåga att absorbera fukt användas. Det är en god idé att ha en låda av spanskt cederträ i din kabinett där du kan förvara enstaka cigarrer.
Inredningen i samtliga Adorinihumidorer är tillverkad av enbart spanskt cederträ.

fortsätt till ”Fanér eller massivt trä”