Kwaliteits criteria van de humidors

Det var inte länge sedan priset för den genomsnittliga humidoren sjönk betydligt. Många köpare blir förvirrade då de ser att nästan identiska humidorer kan skilja i pris mellan EUR 60 och EUR 100 . Skiljer det verkligen så mycket i kvalitet att dessa prisskillnader kan rättfärdigas? Vilka funktioner måste en humidor uppfylla? Först och främst är det grundläggande att humidoren bibehåller en konstant fuktighet.

Dessutom måste följande förhållande uppnås;

  • Träslaget inuti humidoren måste kunna absorbera fuktighet väl. Detta försäkras genom att humidoren invändigt är klädd med spanskt cederträ.
  • Fuktaren ska tillföra en lämplig mängd fuktighet för att bibehålla en fuktighesnivå runt 70%.
  • Gångjärnen ska vara hållbara och försäkra låg friktion i flera år. På kvalitetshumidorer ska de gånggärn som används ha form av en kvadrant.
  • Humidoren ska vara väl tillsluten (inte nödvändigtvis hermetiskt) så att ingen fukt kan försvinna från humidoren. Fuktsystemet kräver då inte ständig påfyllning.
  • Humidorens design ska försäkra att den höga fuktigheten inte resulterar i att locket eller någon annan del deformeras och att humidoren går att stänga väl även efter flera års användning.

Varje humidorköpare bör försäkra sig om att dessa grundläggande förhållanden uppfylls. Tillverkningen av en förstklassig Adorinihumidor kräver många timmars handarbete. På humidorer med högglans kan upp till 20 lager lack ha applicerats för hand som sedan har putsats till önskat resultat. Adorini garanterar att samtliga tidigare nämna kriterier uppfylls och att cigarrer förvaras minst lika bra i en Adorinihumidor som i en humidor från högsta prisklass.

Förutom funktionalitet är även den estetiska aspekten viktig. Humidoren är en möbel och en betydande del av cigarrkulturen. Att kunna bjuda en cigarr från en vackert arbetad humidor ökar nöjet av cigarrrökning. Utbudet av Adorinihumidorer bevisar att humidorer av högsta kvalitet och attraktiv design inte behöver kosta så mycket som EUR 1000.

fortsätt till ”Optimal fuktnivå”