Lock av glas eller trä

För lagring av cigarrer som ska konsumeras inom ett par månader, passar en humidor med glas- eller trälock lika bra. Är tanken att cigarrerna ska åldras i humidoren över flera år är dock ett trälock absolut att föredra. Om du använder en humidor med glaslock, är det viktigt att du undviker att placera den i direkt solljus. En lång tids lagring kan få till följd att den översta raden cigarrer missfärgas.

Det finns dock även fördelar med humidorer med lock av glas framför dem av trä. En av dessa är att då du har ett lock av glas kan du beskåda dina cigarrer utan att öppna locket. Förutom att du då inte behöver öppna locket lika frekvent, kan du även hålla det öppet under kortare tid. På så sätt kan en mer konstant inre fuktighetsnivå bevaras. Detta är särskilt värdefullt för humidorer i restauranger, klubbar och hotell.

Så länge cigarren förvaras i dess originalförpackning, har glassdörrar i kabinett ingen negativ påverkan på förvaringen. Även i detta fall gäller det att inte utsätta kabinettdörren för direkt solljus.

fortsätt till ”Kvalitetskriterier för humidoren”