Humidorens tillslutning

Tobaken i en cigarr ”andas”. Cigarrer förbrukar syre och ger från sig gaser som fångas upp av den omgivande luften. Av denna anledning är det viktigt att lufta humidoren ofta för att på så vis tillföra cigarrerna nytt friskt syre. En humidor ska kunna gå att stängas igen så väl att du kan bibehålla en konstant syrenivå. Dock är det varken nödvändigt eller önskvärt att humidoren ska vara hermetiskt tillsluten.

Om humidoren under längre perioder inte alls öppnas, kan syrenivån upprätthållas genom att en tändsticka placeras under humidorens lock. Efter detta bör du försäkra dig om att humidoren fortfarande kan bibehålla en konstant nivå av fuktighet.

fortsätt till ”Lock av glas eller trä”