Spanskt cederträ i humidoren

Huvudsakligen används tre olika träslag till humidorers interiör;
 • Spanskt cederträ (det mest populära)
 • Amerikanskt (eller Kanadensiskt) rött cederträ
 • Honduransk mahogny

Spanskt cederträ har följande fördelar;

 • Skyddar mot tobaksbaggar – genom cederträets speciella väldoftande egenskap
 • Förmåga att absorbera en stor mängd fukt – detta försäkrar att ett stabilt klimat bibehålls inuti humidoren och förhindrar dessutom mögelangrepp
 • Främjar cigarrernas åldringsprocess
 • Positiv påverkan på cigarrernas smak

Spanskt cederträ härstammar trots sitt namn inte från Spanien, utan importeras från Brasilien och andra länder i Syd- och Centralamerika. I vissa fall kan sav bildas på träets yta. (se även”Humidoren utsöndrar sav/kåda”). Detta kan förhindras genom att träet får torka noga innan det används.

Amerikanskt rött cederträ är sämre än spanskt cederträ på att absorbera fukt. Detta träslag har även en mer intensiv doft. Vissa humidortillverkare använder sig av amerikanskt cederträ eftersom det är billigare och det inte finns någon risk för att träet ska utsöndra sav eller kåda. Då cigarrer lagras under längre perioder i en humidor av detta träslag, kan det hända att de absorberar den skarpa trädoften. Denna påverkan på cigarrens smak är oftast inte önskvärd.

Honduransk mahogny has förmågan att absorbera fukt lika väl som det spanska cederträet och har dessutom en mindre intensiv doft. Dock skyddar detta träslag inte lika bra mot tobaksbaggar och den önskade smaken på cigarrerna framträder inte lika tydligt då de förvaras i en sådan humidor.
Fanéret i humidorens interiör ska vara obehandlat.

Om du önskar lagra dina cigarrer under en lång tid, är en humidor med interiör av spanskt cederträ att rekommendera. I en kabinett förvaras cigarrerna oftast i sina originalförpackningar och därför kan även andra träslag med god förmåga att absorbera fukt användas. Det är en god idé att ha en låda av spanskt cederträ i din kabinett där du kan förvara enstaka cigarrer.
Inredningen i samtliga Adorinihumidorer är tillverkad av enbart spanskt cederträ.

fortsätt till ”Fanér eller massivt trä”

Fanér eller massivt trä

Humidorer tillverkas huvudsakligen på något av följande sätt;

 • Med MDF (medium density fiberboard). Humidorens insida är klädd i fanér av spanskt cederträ och utsidan består av fanér i något hårt träslag (oftast körsbär)
 • Hela humidorens skal är tillverkat av massivt trä och är invändigt klädd med spanskt cederträ (ibland tillverkas hela humidoren av detta träslag, även interiören)

Tvärtemot vad många tror, är humidorer av massivt trä inte nödvändigtvis mer hållbara än de tillverkade av fanér. Materialet för att tillverka en humidor av massivt trä är dyrare än fanér, men konstruktionen av en humidor i fanér är betydligt mer komplicerad.
Eftersom fuktnivån inuti humidoren är mycket högre än den utanför kan träet expandera, vilket leder till spänningar i humidorens väggar.
I detta fall har en humidor av fanér fördelen av att MDF-materialet inuti humidoren inte expanderar lika mycket vid ökande fuktighet. Således uppstår färre spänningar i humidoren som kan resultera i sprickor och deformeringar av humidorens lock. Ytterligare en fördel med humidorer i fanér är att högglansig lack-finish tar bättre fäste på fanér i något hårt träslag.

Humidorer i massivt spanskt cederträ är mer mottagligt för märken och småskador, eftersom träet är mycket mjukt. Som tidigare nämnts begränsar det mjuka träet även glansen och hållbarheten av den yttre lacken. Av dessa anledningar är MDF-material idag standard vid tillverkning av humidorer.

fortsätt till ” Humidorens tillslutning”

Humidorens tillslutning

Tobaken i en cigarr ”andas”. Cigarrer förbrukar syre och ger från sig gaser som fångas upp av den omgivande luften. Av denna anledning är det viktigt att lufta humidoren ofta för att på så vis tillföra cigarrerna nytt friskt syre. En humidor ska kunna gå att stängas igen så väl att du kan bibehålla en konstant syrenivå. Dock är det varken nödvändigt eller önskvärt att humidoren ska vara hermetiskt tillsluten.

Om humidoren under längre perioder inte alls öppnas, kan syrenivån upprätthållas genom att en tändsticka placeras under humidorens lock. Efter detta bör du försäkra dig om att humidoren fortfarande kan bibehålla en konstant nivå av fuktighet.

fortsätt till ”Lock av glas eller trä”

Lock av glas eller trä

För lagring av cigarrer som ska konsumeras inom ett par månader, passar en humidor med glas- eller trälock lika bra. Är tanken att cigarrerna ska åldras i humidoren över flera år är dock ett trälock absolut att föredra. Om du använder en humidor med glaslock, är det viktigt att du undviker att placera den i direkt solljus. En lång tids lagring kan få till följd att den översta raden cigarrer missfärgas.

Det finns dock även fördelar med humidorer med lock av glas framför dem av trä. En av dessa är att då du har ett lock av glas kan du beskåda dina cigarrer utan att öppna locket. Förutom att du då inte behöver öppna locket lika frekvent, kan du även hålla det öppet under kortare tid. På så sätt kan en mer konstant inre fuktighetsnivå bevaras. Detta är särskilt värdefullt för humidorer i restauranger, klubbar och hotell.

Så länge cigarren förvaras i dess originalförpackning, har glassdörrar i kabinett ingen negativ påverkan på förvaringen. Även i detta fall gäller det att inte utsätta kabinettdörren för direkt solljus.

fortsätt till ”Kvalitetskriterier för humidoren”

Kwaliteits criteria van de humidors

Det var inte länge sedan priset för den genomsnittliga humidoren sjönk betydligt. Många köpare blir förvirrade då de ser att nästan identiska humidorer kan skilja i pris mellan EUR 60 och EUR 100 . Skiljer det verkligen så mycket i kvalitet att dessa prisskillnader kan rättfärdigas? Vilka funktioner måste en humidor uppfylla? Först och främst är det grundläggande att humidoren bibehåller en konstant fuktighet.

Dessutom måste följande förhållande uppnås;

 • Träslaget inuti humidoren måste kunna absorbera fuktighet väl. Detta försäkras genom att humidoren invändigt är klädd med spanskt cederträ.
 • Fuktaren ska tillföra en lämplig mängd fuktighet för att bibehålla en fuktighesnivå runt 70%.
 • Gångjärnen ska vara hållbara och försäkra låg friktion i flera år. På kvalitetshumidorer ska de gånggärn som används ha form av en kvadrant.
 • Humidoren ska vara väl tillsluten (inte nödvändigtvis hermetiskt) så att ingen fukt kan försvinna från humidoren. Fuktsystemet kräver då inte ständig påfyllning.
 • Humidorens design ska försäkra att den höga fuktigheten inte resulterar i att locket eller någon annan del deformeras och att humidoren går att stänga väl även efter flera års användning.

Varje humidorköpare bör försäkra sig om att dessa grundläggande förhållanden uppfylls. Tillverkningen av en förstklassig Adorinihumidor kräver många timmars handarbete. På humidorer med högglans kan upp till 20 lager lack ha applicerats för hand som sedan har putsats till önskat resultat. Adorini garanterar att samtliga tidigare nämna kriterier uppfylls och att cigarrer förvaras minst lika bra i en Adorinihumidor som i en humidor från högsta prisklass.

Förutom funktionalitet är även den estetiska aspekten viktig. Humidoren är en möbel och en betydande del av cigarrkulturen. Att kunna bjuda en cigarr från en vackert arbetad humidor ökar nöjet av cigarrrökning. Utbudet av Adorinihumidorer bevisar att humidorer av högsta kvalitet och attraktiv design inte behöver kosta så mycket som EUR 1000.

fortsätt till ”Optimal fuktnivå”