Att välja rätt vätska

Var vänlig uppmärksamma att nya akrylpolymer fuktare (så som Adorini fuktare deluxe) endast ska fyllas på med destillerat vatten.

Att använda propylenelösning till akryl polymer fuktare kan resultera i försämrad funktion. Följande förklaringar är därför endast tillämpbara för traditionella svampbaserade luftfuktare.

De två följande vätskorna ska användas för att fylla på svampbaserade luftfuktare:

  • Destillerat vatten (finns att köpa på bensinmackar, apotek etc.)
  • Speciallösning beståendes av 50% propyleneglykol och 50% destillerat vatten

Propyleneglykol är en färglös ofarlig vätska med två fördelaktiga karaktärsdrag som gör att den passar mycket bra för användning i humidorer. Först och främst förhindrar den uppkomsten av bakterier och mögel. Dessutom skapar propyleneglykol ett tunt ytlager inuti humidoren som absorberar fukt vid fuktnivåer över 70% och som tillför fukt vid fuktnivåer under 70%. Detta innebär att humidoren blir självjusterande och automatiskt stabiliserar fuktnivån till en optimal fuktnivå av ungefär 70%. Det kan ta upp till ett par dagar innan propyleneglykolen bildar ytlagret och den optimala fuktnivån uppnås.
Propyleneglykol går även under namnet 1.2 Propanediol. Dock ska denna vätska aldrig förväxlas med etylenglykol (ofta kallad glykol)!

Destillerat vatten har flera viktiga egenskaper som vanligt kranvatten saknar. Det skyddar humidoren mot förkalkning och mögel. Kranvatten innehåller dessutom mineraler som kan täppa igen fuktsvampens porer. I detta vatten finner du även klor och bakterier som kan påverka aromen inuti humidoren..

fortsätt till ”påfyllning – hur ofta”