Fuktare med svamp eller akrylpolymer

Det är inte länge sedan alla fuktare bestod av samma enkla mekanismer. Oavsett om det var en märkesfuktare för EUR 1000 eller en fuktare av okänt märke för EUR 60, var de utrustade med ett skal av plast eller metall innehållandes en svamp (fuktaren). De mest framstående tillverkarna av dessa fuktare var det franska företaget Credo. Idag används företagsnamnet ofta som en generell benämning på svampbaserade fuktare. Eftersom det inte är speciellt komplicerat att tillverka dessa fuktare, kopierades snart tillverkningen av företag i sydost Asien. Dessa företag kunde erbjuda samma funktionalitet till bara en en bråkdel av Credos pris. Om du använder en svampbaserad fuktare rekommenderas du även till att använda en speciell propyleneglykol-lösning som förbättrar din fuktares egenskaper.

Under de senaste åren har många tillverkare experimenterat med alternativa fuktsystem. Tyvärr har detta ibland skett på bekostnad av humidorköparen. Även välkända humidortillverkare har erbjudit otillräckliga system som inte har hållit måttet. Idag är det bara fuktare som baseras på polymerakryl som har etablerat sig bland de olika humidormärkena som ett alternativ till de svampbaserade fuktarna. Dessa fuktare blev särskilt kända under en amerikansk tillverkares företagsnamn; ”Cigar Keeper”. Om rätt polymer används har de fördelen att de kan stabilisera den relativa fuktigheten till en nivå av ungefär 70-72%. De kan även anpassa sig till variationer i fuktnivån snabbare än de traditionella svampbaserade fuktarna. I nuläget erbjuder olika tillverkare likvärdiga fuktare och ibland även under samma namn. Det går dock inte längre att absolut garantera att rätt polymer används inuti samtliga akrylpolymer fuktare.
Den högteknologiska akrlylpolymern i fuktelementet kan absorbera stora mängder vätska. Fuktaren får enbart fyllas med destillerat vatten. Du bör uppmärksamma att fuktnivån inuti en ny humidor med akrylpolymer fuktare stabiliseras först efter ungefär två dagar.
Akrylpolymer fuktare kan rekommenderas eftersom de bibehåller en mer stabil fuktnivå och inte kräver att användaren lika regelbundet ägnar sig åt skötsel och underhåll. Det går aldrig att bortse från risken av bakterieangrepp, men risken av att drabbas av bakteriesmitta är lägre med polymer fuktare än med svampbaserade fuktare. För att minimera riskerna av ett bakterieangrepp ska alla typer av fuktare bytas ut efter cirka två år.

Med ”Adorini fuktare deluxe” kan Adorini erbjuda en av världens ledande fuktsystem baserad på högteknologiska akrylkristaller. Akrylpolymernas självjusterande effekt kompletteras med möjligheten att finjustera fuktutsläppet via justerbara öppningar i humidorens hölje.
Generellt sett tillhandahåller det enkla svampbaserade fuktsystemet tillräckligt med fuktförsörjning om den tidigare nämnda propylenglykol-lösningen används regelbundet (se propylenglykol-vätska). Fuktare som baseras på akrylpolymer har dock en överlägsen kapacitet av att bibehålla en konstant fuktighet och snabbt utjämna en sjunkande fuktnivå. Denna sänkning kommer att uppstå regelbundet då du öppnar din humidor. Genom att använda akrylpolymer minimerar du även risken för bakterieangrepp. Den högre kostnad som du betalar för en polymerbaserad fuktare tjänar du snabbt in, eftersom du inte behöver köpa speciell propylenglykol-lösning.

fortsätt till ”Att välja rätt vätska”