Påfyllning – hur ofta?

Polymerbaserade fuktare (så som Adorini fuktare deluxe) ska fyllas på med destillerat vatten ungefär en gång i månaden. Hur ofta som du behöver fylla på din fuktare avgörs av flera olika faktorer; hur ofta du öppnar din humidor, hur många cigarrer den innehåller, dess storlek samt fuktighet och temperatur utanför humidoren.
Med svampbaserade fuktare är påfyllningsprocessen lite mer komplicerad. Första gången som du fyller fuktaren ska du enbart använda dig av den speciella propyleneglykol-vattenlösningen. Det destillerade vattnet avdunstar betydligt snabbare än propyleneglykolen. Av denna anledning ska fuktaren fyllas på ungefär en gång i månaden med enbart destillerat vatten. Den speciella propyleneglykol-vattenlösningen ska endast användas då fuktnivån i humidoren plötsligt faller. Beroende på den yttre temperaturen kan detta ske efter ungefär 3-6 månader. Under inga omständigheter ska denna vätska användas oftare än en gång i månaden och du ska heller aldrig använda enbart en lösning bestående av propyleneglykol. Anledningen till detta är att fuktsystemet inte kommer kunna absorbera vätskan och fuktaren kan då i värsta fall bli obrukbar.

fortsätt till ”Digital eller analog hygrometer”