Optimal fuktnivå

I humidoren ska cigarrerna förvaras i en relativ fuktnivå av cirka 68-74%. Generellt sett anses cigarrens smaker bäst tillvaratas och utvecklas i detta klimat. Denna nivå av fuktighet bidrar även till att cigarren brinner jämnt. Vid en relativ fuktighet av 70% och en temperatur av 18°C, innehåller luften ungefär 10 gram vatten/kubikmeter luft. I denna miljö absorberar cigarren den ideala mängden fuktighet, nämligen 14% av sin egna vikt.

Torra cigarrer blir mycket ömtåliga och brinner snabbare på grund av att cigarrens egna fuktighet inte saktar ner processen. Cigarrens smak blir dessutom skarp och aningen bitter.

Dock brinner allt för fuktiga cigarrer ojämnt och smaken blir tung och sur.

Ett fåtal cigarrkännare uppskattar dessa förändringar i cigarrens smak och förvarar dem därför medvetet i en torrare eller fuktigare miljö än vad som brukar rekommenderas. Du kan med säkerhet lagra dina cigarrer under en lång period i spännvidden mellan 65-75%. Om fuktnivån skulle överstiga 80%, bör du dock vidta åtgärder. I annat fall kan cigarren börja ruttna och mögla.

fortsätt till ”Svamp eller akrylpolymer”

Fuktare med svamp eller akrylpolymer

Det är inte länge sedan alla fuktare bestod av samma enkla mekanismer. Oavsett om det var en märkesfuktare för EUR 1000 eller en fuktare av okänt märke för EUR 60, var de utrustade med ett skal av plast eller metall innehållandes en svamp (fuktaren). De mest framstående tillverkarna av dessa fuktare var det franska företaget Credo. Idag används företagsnamnet ofta som en generell benämning på svampbaserade fuktare. Eftersom det inte är speciellt komplicerat att tillverka dessa fuktare, kopierades snart tillverkningen av företag i sydost Asien. Dessa företag kunde erbjuda samma funktionalitet till bara en en bråkdel av Credos pris. Om du använder en svampbaserad fuktare rekommenderas du även till att använda en speciell propyleneglykol-lösning som förbättrar din fuktares egenskaper.

Under de senaste åren har många tillverkare experimenterat med alternativa fuktsystem. Tyvärr har detta ibland skett på bekostnad av humidorköparen. Även välkända humidortillverkare har erbjudit otillräckliga system som inte har hållit måttet. Idag är det bara fuktare som baseras på polymerakryl som har etablerat sig bland de olika humidormärkena som ett alternativ till de svampbaserade fuktarna. Dessa fuktare blev särskilt kända under en amerikansk tillverkares företagsnamn; ”Cigar Keeper”. Om rätt polymer används har de fördelen att de kan stabilisera den relativa fuktigheten till en nivå av ungefär 70-72%. De kan även anpassa sig till variationer i fuktnivån snabbare än de traditionella svampbaserade fuktarna. I nuläget erbjuder olika tillverkare likvärdiga fuktare och ibland även under samma namn. Det går dock inte längre att absolut garantera att rätt polymer används inuti samtliga akrylpolymer fuktare.
Den högteknologiska akrlylpolymern i fuktelementet kan absorbera stora mängder vätska. Fuktaren får enbart fyllas med destillerat vatten. Du bör uppmärksamma att fuktnivån inuti en ny humidor med akrylpolymer fuktare stabiliseras först efter ungefär två dagar.
Akrylpolymer fuktare kan rekommenderas eftersom de bibehåller en mer stabil fuktnivå och inte kräver att användaren lika regelbundet ägnar sig åt skötsel och underhåll. Det går aldrig att bortse från risken av bakterieangrepp, men risken av att drabbas av bakteriesmitta är lägre med polymer fuktare än med svampbaserade fuktare. För att minimera riskerna av ett bakterieangrepp ska alla typer av fuktare bytas ut efter cirka två år.

Med ”Adorini fuktare deluxe” kan Adorini erbjuda en av världens ledande fuktsystem baserad på högteknologiska akrylkristaller. Akrylpolymernas självjusterande effekt kompletteras med möjligheten att finjustera fuktutsläppet via justerbara öppningar i humidorens hölje.
Generellt sett tillhandahåller det enkla svampbaserade fuktsystemet tillräckligt med fuktförsörjning om den tidigare nämnda propylenglykol-lösningen används regelbundet (se propylenglykol-vätska). Fuktare som baseras på akrylpolymer har dock en överlägsen kapacitet av att bibehålla en konstant fuktighet och snabbt utjämna en sjunkande fuktnivå. Denna sänkning kommer att uppstå regelbundet då du öppnar din humidor. Genom att använda akrylpolymer minimerar du även risken för bakterieangrepp. Den högre kostnad som du betalar för en polymerbaserad fuktare tjänar du snabbt in, eftersom du inte behöver köpa speciell propylenglykol-lösning.

fortsätt till ”Att välja rätt vätska”

Att välja rätt vätska

Var vänlig uppmärksamma att nya akrylpolymer fuktare (så som Adorini fuktare deluxe) endast ska fyllas på med destillerat vatten.

Att använda propylenelösning till akryl polymer fuktare kan resultera i försämrad funktion. Följande förklaringar är därför endast tillämpbara för traditionella svampbaserade luftfuktare.

De två följande vätskorna ska användas för att fylla på svampbaserade luftfuktare:

  • Destillerat vatten (finns att köpa på bensinmackar, apotek etc.)
  • Speciallösning beståendes av 50% propyleneglykol och 50% destillerat vatten

Propyleneglykol är en färglös ofarlig vätska med två fördelaktiga karaktärsdrag som gör att den passar mycket bra för användning i humidorer. Först och främst förhindrar den uppkomsten av bakterier och mögel. Dessutom skapar propyleneglykol ett tunt ytlager inuti humidoren som absorberar fukt vid fuktnivåer över 70% och som tillför fukt vid fuktnivåer under 70%. Detta innebär att humidoren blir självjusterande och automatiskt stabiliserar fuktnivån till en optimal fuktnivå av ungefär 70%. Det kan ta upp till ett par dagar innan propyleneglykolen bildar ytlagret och den optimala fuktnivån uppnås.
Propyleneglykol går även under namnet 1.2 Propanediol. Dock ska denna vätska aldrig förväxlas med etylenglykol (ofta kallad glykol)!

Destillerat vatten har flera viktiga egenskaper som vanligt kranvatten saknar. Det skyddar humidoren mot förkalkning och mögel. Kranvatten innehåller dessutom mineraler som kan täppa igen fuktsvampens porer. I detta vatten finner du även klor och bakterier som kan påverka aromen inuti humidoren..

fortsätt till ”påfyllning – hur ofta”

Påfyllning – hur ofta?

Polymerbaserade fuktare (så som Adorini fuktare deluxe) ska fyllas på med destillerat vatten ungefär en gång i månaden. Hur ofta som du behöver fylla på din fuktare avgörs av flera olika faktorer; hur ofta du öppnar din humidor, hur många cigarrer den innehåller, dess storlek samt fuktighet och temperatur utanför humidoren.
Med svampbaserade fuktare är påfyllningsprocessen lite mer komplicerad. Första gången som du fyller fuktaren ska du enbart använda dig av den speciella propyleneglykol-vattenlösningen. Det destillerade vattnet avdunstar betydligt snabbare än propyleneglykolen. Av denna anledning ska fuktaren fyllas på ungefär en gång i månaden med enbart destillerat vatten. Den speciella propyleneglykol-vattenlösningen ska endast användas då fuktnivån i humidoren plötsligt faller. Beroende på den yttre temperaturen kan detta ske efter ungefär 3-6 månader. Under inga omständigheter ska denna vätska användas oftare än en gång i månaden och du ska heller aldrig använda enbart en lösning bestående av propyleneglykol. Anledningen till detta är att fuktsystemet inte kommer kunna absorbera vätskan och fuktaren kan då i värsta fall bli obrukbar.

fortsätt till ”Digital eller analog hygrometer”