Tillförsel av frisk luft

En välfylld humidor ska luftas minst en gång varannan vecka, eftersom den regelbundet måste förses med frisk luft (se Humidorens tillslutning).

fortsätt till ”Optimal temperatur”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponEmail this to someone

*